„Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” – rozpoczęcie projektu

Logotypy EFS

Rozpoczęła się realizacja projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”. Dzięki realizacji tego zadania przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii przebadanych zostanie 50 tysięcy pracowników z regionu.

Niebawem rozpocznie się rekrutacja pracowników zainteresowanych udziałem w bezpłatnych badaniach. Będą z nich mogły skorzystać osoby w wieku 45 lat i powyżej. Poza badaniami profilaktycznymi prowadzona będzie także szeroka akcja edukacyjna.

Pracowników do programu mogą zgłaszać pracodawcy z województwa świętokrzyskiego, ale pracownicy mogą także zgłaszać się indywidualnie.

Pakiet prowadzonych badań będzie bardzo szeroki. Na początek osoby, które wezmą udział w projekcie będą miały pobraną krew do badań. Na podstawie tych wyników, jeśli będzie taka potrzeba, zostaną skierowani na dodatkowe konsultacje do specjalistów. W tej grupie są kardiolodzy, pulmunolodzy, laryngolodzy a także lekarze-genetycy, którzy określą czy na przykład istnieje ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Pacjenci będą mogli także otrzymać skierowanie na konsultację rehabilitacyjną.

Ważnym elementem realizacji programu będzie zakup prostatobusu – czyli samochodu, który będzie przemieszczał się po regionie i będzie można w nim wykonać badania – chodzi o badanie usg gruczołu krokowego u mężczyzn.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłaszać się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy a także Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Termin rozpoczęcia rekrutacji – ukaże się wkrótce.

Projekt będzie realizowany przez 5 lat i potrwa do końca czerwca 2029 roku.

Projekt pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” jest realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na podstawie Umowy nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-00.