Postępowanie na sprzedaż i dostawę laptopów w ilości 2 sztuk (PDZP-26/P-125/23)