Postępowanie na sprzedaż i dostawę środków czystościowych – nowe (PDZP-26/P-29/23)