Postępowanie na sprzedaż i dostawę środków czystościowych (PDZP-26/P-9/24)