Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie badań TK