Zakup i dostawa materiałów edukacyjnych na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”