Zakup i dostawa urządzeń do rehabilitacji na potrzeby projektu „profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”