Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID

Łódź, 17.03.2020 r.

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 IMP w Łodzi zaleca:

1. Stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji pracy i procedur profilaktycznych w podmiotach medycznych.

2. Pomiar temperatury ciała przed wejściem do przychodni lub dojściem do rejestracji pacjentów.

3. Nieprzyjmowanie pacjentów, u których stwierdza się podwyższoną temperaturę ciała czy objawy infekcji dróg oddechowych, objętych kwarantanną, bądź spełniających kryteria objęcia kwarantanną.

4. Zapewnienie w jednostkach służby medycyny pracy osobnych ciągów komunikacyjnych (wejście, rejestracja, poczekalnia, gabinet) dla pacjentów zgłaszających się na badania profilaktyczne, w sposób zapewniający brak kontaktu z pacjentami korzystającymi z innych świadczeń zdrowotnych.

5. Istotnym elementem profilaktycznym jest ograniczenie czasu przebywania pracownika w gabinecie lekarskim (max. 10 min) oraz oczekiwania w poczekalni na wizytę (max. 10 minut), co skróci czas potencjalnej ekspozycji pacjenta i/lub personelu medycznego na patogeny. Powyższe może zostać osiągnięte poprzez:

a. zwiększenie odstępu czasowego między przyjęciami pacjentów (co najmniej 20 minut między planowym czasem wizyty), by do minimum ograniczyć gromadzenie się ich w poczekalni;

b. zapewnienie gabinetów, w których przeprowadzane są badania o kubaturze umożliwiającej przebywanie lekarza i pacjenta w pozycji siedzącej w odległości co najmniej 2 m; gabinet powinien być wietrzony; pacjent powinien mieć możliwość zdezynfekowania skóry rąk przed wejściem do gabinetu, po wyjściu pacjenta każdorazowo należy zdezynfekować klamkę;

c. wypełnianie ankiety dotyczącej stanu zdrowia (będącej kopią badania podmiotowego z karty badania profilaktycznego) przed wejściem do przychodni czy gabinetu; celem zmniejszenia ryzyka transmisji wirusa zaleca się wypełnienie ankiety własnym długopisem pacjenta, a w przypadku jego braku długopis należy dezynfekować po każdym użyciu;

d. w przypadku braku dostępności do konsultacji specjalistycznych – przeprowadzanie oceny danych funkcji organizmu samodzielnie przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikiem; ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa drogą kropelkową – powinno się zrezygnować z wykonywania badania spirometrycznego;

e. podczas badania przedmiotowego pacjenta, w tym pomiaru ciśnienia tętniczego, należy zwrócić uwagę, aby jego twarz była zwrócona w stronę przeciwną do lekarza;

f. dokonywanie analizy wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych oraz wypełnianie karty badania profilaktycznego bez obecności pacjenta w gabinecie;

g. odstąpienie od podpisywania w rejestrze wydanych orzeczeń lekarskich faktu ich otrzymania.