Informacje ogólne

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach nieprzerwanie od 04.11.2005 r. posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Norma ta kładzie nacisk na podejście procesowe, niezbędne do rozwoju, wdrożenia i poprawy skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Podejście procesowe ma zwiększać zadowolenie klientów, uwzględniać ryzyka i szanse, uzupełniać strategię biznesową i wspierać organizację w realizacji celów i poprawie wyników. Opiera się ona na zarządzaniu ryzykiem, które rozpatrywane jest w kontekście całej organizacji, jej celów i procesów.

Aktualny Certyfikat wydany został przez Wojskową Akademię Techniczną – Centrum Certyfikacji Jakości na okres od 31.10.2023 r. do 30.10.2026 r. i zgodnie z treścią Polityki Jakości WOMP obejmuje zakres:

  • świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych
  • działalności diagnostyczno-orzeczniczej
  • rehabilitacji medycznej
  • programowania i realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia
  • nadzoru nad służbą medycyny pracy
  • podyplomowego szkolenia lekarzy i pielęgniarek

Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości obsługi pacjentów, dbałości
o satysfakcję klientów oraz stałego rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania