Polityka jakości

WOMP jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej świadczącym usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia pracujących z terenu województwa świętokrzyskiego.

Świadczenie usług na wysokim poziomie Ośrodek zapewnia dzięki przestrzeganiu przepisów prawa, postępowaniu zgodnie z dobrą praktyką lekarską, współpracując z dostawcami i podmiotami kreującymi politykę zdrowotną nad pracującymi, pacjentami.

WOMP podnosi jakość swoich usług poprzez doskonalenie zawodowe kadry, rozwijaniei modernizowanie bazy diagnostyczno – terapeutycznej oraz ciągłe dostosowywanie działalności medycznej do zmieniających się potrzeb rynku.

Dyrektor Ośrodka zobowiązuje się do skutecznego utrzymywania i stałego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością opartego na normie PN – EN ISO 9001:2015

Cele strategiczne:

 1. Umacnianie wiodącej pozycji Ośrodka w zakresie kompleksowej ochrony zdrowia pracujących w województwie świętokrzyskim poprzez:
 • bieżące dostosowywanie realizowanych zadań Ośrodka do obowiązujących przepisów prawa i zmieniających się potrzeb rynku;
 • szkolenie lekarzy i pielęgniarek realizujących opiekę profilaktyczną nad pracującymi.
 1. Rozwiązywanie problemów zdrowotnych populacji pracujących poprzez realizowanie polityki promocji zdrowia poprzez:
 • opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia adekwatnych do potrzeb populacji pracujących;
 • podnoszenie poziomu świadomości pracodawców i pracowników w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez edukacje prozdrowotną.
 1. Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych zadań poprzez:
 • ustawiczne doskonalenie zawodowe personelu WOMP;
 • stosowanie sprzętu diagnostycznego posiadającego aktualny przegląd ;
 • zapewnienie i utrzymanie właściwej infrastruktury do realizacji zadań;
 • monitorowanie i udoskonalanie wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Polityka jakości jest rozpowszechniana poprzez:

 • Umieszczanie jej w miejscach ogólnie dostępnych dla wszystkich pracowników
 • Szkolenie wewnętrzne z zakresu systemu zarządzania jakością
 • Umieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.womp.com.pl