35 Światowy Dzień AIDS – Pozwólmy Społecznościom Być Liderami

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.

Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Pozwólmy społecznościom być liderami (ang. Let Communities Lead). Dyrektor UNAIDS twierdzi : „Koniec AIDS jest możliwy, jest w naszym zasięgu”, „Aby podążać ścieżką, która położy kres AIDS, świat musi pozwolić społeczeństwu przewodzić”. Potrzebne są uregulowania, które ułatwią świadczenie usług związanych z HIV, umożliwią działanie społeczeństwu obywatelskiemu i będą zapewniać przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich, w tym społeczności marginalizowanych.

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2022 roku:

  • 39 000 000 osób żyło z HIV;
  • 630 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
  • wykryto 1 300 000 nowych zakażeń HIV;
  • 29 800 000 osób żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.

W naszym kraju, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2022 r. zakażenie HIV stwierdzono u 30 092 osób. Ogółem odnotowano 4 013 zachorowań na AIDS. Zmarło 1 471 chorych.

Rok 2022 z 2384 nowo wykrytymi zakażeniami HIV był rekordowy w historii Polski. Był, ale już nie jest, bo bieżący rok zamknie się wyższą liczbą. Tylko do połowy listopada zgłoszono 2590 zakażeń. Ile ostateczne będzie ich na koniec roku? Tego dowiemy się za kilka miesięcy. A ile osób żyjących z HIV jeszcze nie wie o swoim zakażeniu? Tego możemy nie dowiedzieć się nigdy. A przecież każdy, kto wie, że żyje z HIV i przyjmuje bezpłatne w Polsce leczenie, może zachować zdrowie i żyć normalnie do późnej starości.

Jedną z instytucji podejmujących tematykę AIDS jest Krajowe Centrum ds. AIDS, którego misją jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych.

Poprzez realizację swojej misji, przy zachowaniu najwyższych standardów i wykorzystaniu najnowszej wiedzy, dążeniem Centrum jest:
a) znaczne ograniczenie liczby nowych zakażeń,
b) zapewnienie najwyższej jakości świadczeń mających na celu zapobieganie HIV,
c) wyedukowane, świadome i tolerancyjne społeczeństwo,
d) powszechne poszanowanie praw człowieka,
e) zapewnienie wysokiej jakości życia osobom zakażonych HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim poprzez pełną dostępność opieki, leczenia i wsparcia.

W 2023 roku Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej prowadzonej w ramach działań informacyjno-edukacyjnych pod hasłem „Jedyny taki test” (#jedynytakitest). Celem kampanii jest popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku zakażeń HIV. Tegoroczna kampania skierowana jest do środowiska medycznego pod hasłem „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” i prowadzona w okresie od 30 października do 1 grudnia 2023 roku. Kampania została objęta honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

1 grudnia zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS poprzez przypięcie do ubrania lub/i udostępnianie poprzez swoje kanały informacyjne Czerwonej Kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich rodzinami/ bliskimi.

https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/sda-2023/

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/336266,rok-2023-najwiecej-nowo-wykrytych-zakazen-hiv-w-historii-polski

https://www.gov.pl/web/psse-limanowa/swiatowy-dzien-aids-1-grudnia-2023-r

https://aids.gov.pl/misja/