Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza na do uczestnictwa w bezpłatnej akcji profilaktyczno – edukacyjnej do 31.12.2020r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
zaprasza na do uczestnictwa w bezpłatnej akcji profilaktyczno – edukacyjnej
do 31.12.2020r.

Zapraszamy zakłady pracy województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w akcji propagującej zdrowy styl życia. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną będzie ona realizowana w formie zdalnej. W ramach akcji prowadzonej przez WOMP w Kielcach w zakładzie pracy przesyłamy pakiet materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb zdrowotnych pracowników na podstawie ustaleń z zakładem pracy. Rozpoczęta w ramach akcji współpraca może być kontynuowana w kolejnym roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
hanna.magdziarz@womp.home.pl
wiola.moskal@womp.home.pl