Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie
MZ z dnia 12 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 16 grudnia 2020 roku.

Tekst rozporządzenia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002131/O/D20202131.pdf

Załącznikiem do Rozporządzenia są ,,Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, które zostały zmienione w/w rozporządzeniem.