Program “Ochrona Narządu Głosu”

Dla wielu osób głos jest podstawowym narzędziem pracy. Choroby narządu głosu o podłożu zawodowym dotyczą najczęściej nauczycieli, a problem obrazuje liczba zdiagnozowanych chorób zawodowych oraz udzielanych urlopów zdrowotnych w tej grupie zawodowej. Nieumiejętne posługiwanie się głosem oraz nieprawidłowa technika emisji może skutkować uszkodzeniem tego narządu o charakterze nieodwracalnym. Zmusza to pedagogów do rezygnacji z pracy w zawodzie, co rodzi również problemy o charakterze ekonomicznym.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dla rozwiązania problemu chorób zawodowych narządu głosu, opracował i realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego program „Ochrona narządu głosu”. Program Ochrony Narządu Głosu realizowany jest przez WOMP m.in. przy współpracy z Dyrekcją szkół.

Beneficjentem programu „Ochrona narządu głosu” jest populacja pracowników narażonych na nadmierny wysiłek głosowy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym programu jest ochrona narządu głosu przed chorobami związanymi z nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Program realizowany jest na terenie WOMP na mocy deklaracji partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia oraz skierowania na konsultację do WOMP – Program „Ochrona narządu głosu”.

W ramach programu oferujemy:

  • konsultację laryngologiczną
  • konsultację fonoaudiologiczną
  • badanie audiometryczne
  • badanie videostroboskopowe
  • PEF
  • konsultacje logopedyczne (naukę emisji głosu, rehabilitację głosu)
  • rehabilitację fizjoterapeutyczną

Pracownicy zainteresowani udziałem w programie zgłaszają się do Ośrodka ze skierowaniem skierowania na konsultację do WOMP – Program „Ochrona narządu głosu” podpisanym przez swojego pracodawcę do rejestracji badań profilaktycznych po uprzednim umówieniu terminu (osobiście lub telefonicznie).