Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Program “Ochrona Narządu Głosu”

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dla rozwiązania problemu chorób zawodowych narządu głosu, opracował i realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego program „Ochrona narządu głosu”.

Program „Ochrona Narządu Głosu” jest realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie „Zmniejszania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy”, oraz opiera się na Rozporządzeniu z dn. 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych.

Program zmierza do prozdrowotnego kształtowania środowiska pracy i edukacji w zakresie prawidłowej emisji głosu. Program Ochrony Narządu Głosu realizowany jest przez WOMP m.in. przy współpracy z Dyrekcją szkół.

Beneficjentem programu jest populacja pracowników narażonych na nadmierny wysiłek głosowy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym programu jest ochrona narządu głosu przed chorobami związanymi z nadmiernym wysiłkiem głosowym.

W ramach programu oferujemy:

  • konsultację laryngologiczną
  • konsultację  fonoaudiologiczną
  • badanie audiometryczne
  • badanie videostroboskopowe
  • trening Biofeedback
  • badanie PEF
  • konsultacje logopedyczne (naukę emisji głosu, rehabilitację głosu)
  • rehabilitację fizjoterapeutyczną