Postępowanie na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (PDZP-26/P-43/23)