Postępowanie na sprzedaż i dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych (PDZP-26/P-34/23)