Składki PTMP

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w siedzibie Towarzystwa w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A  (pokój 102) lub przelewem na nr konta:

mBank
77  1140  2004  0000  3502  7924  4175