Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zachęca do uczestnictwa w inicjatywach z zakresu promocji zdrowia podejmowanych na rzecz zdrowia pracowników.

Wśród działań zaplanowanych na 2022 rok są:

  • Zakładowy Program Ochrony Słuchu
  • Program „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie”
  • Program „Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego”
  • Program Ochrony Głosu
  • Świętokrzyski Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy

Forma i zakres wymienionych programów dostosowane będą do bieżącej sytuacji epidemicznej. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel.: 41 34 79 742 – Dział Promocji Zdrowia.