ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

„Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień ten został proklamowany w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. W tym dniu promujemy informacje o kulturze bezpieczeństwa, potrzebie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń zdrowotnych. Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024 jest wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo i higienę pracy. Na całym świecie obserwujemy zmiany klimatu i wynikające z nich, ekstremalne zjawiska pogodowe. Fale upałów, intensywne opady, pożary, susze i cyklony tropikalne stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe. Aberracje klimatyczne mają też poważny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, którzy często jako pierwsi są narażeni na te zagrożenia, często przez dłuższy czas i z większą intensywnością niż ogół populacji. Zmiany klimatu to problem globalny, który wymaga globalnej odpowiedzi. Wszyscy musimy działać, aby chronić środowisko naturalne i zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Wobec tego globalnego zagrożenia wzrasta rola służby medycyny pracy oraz bhp, które staje się jednym z kluczowych obszarów polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego.

Międzynarodowa Organizacja Pracy wskazuje na następujące skutki zmian klimatu, wybrane ze względu na ich dotkliwość i skalę wpływu, na pracowników:

 • Zbyt wysoka temperatura
  Coraz częstsze fale upałów narażają pracowników na szereg zagrożeń, takich jak: udar cieplny, odwodnienie, a nawet śmierć. Szczególnie narażone są osoby pracujące na zewnątrz i wykonujące prace wymagające dużego wysiłku fizycznego, np. w rolnictwie, budownictwie czy transporcie.
 • Promieniowanie ultrafioletowe
  Zmiany klimatu prowadzą do wzrostu natężenia promieniowania ultrafioletowego (UV). Może ono powodować oparzenia słoneczne, a także prowadzić do nowotworów skóry. Narażeni na nie są przede wszystkim pracownicy, którzy wykonują swoją pracę na świeżym powietrzu.
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe
  Powodzie, susze, pożary lasów i huragany to coraz częstsze zjawiska, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a także prowadzić do zniszczeń infrastruktury i strat materialnych.
 • Zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy
  Zmiany klimatu sprzyjają tworzeniu się smogu i innych zanieczyszczeń powietrza, które mogą powodować choroby układu oddechowego, problemy z sercem i inne problemy zdrowotne. Narażeni są na nie przede wszystkim pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki na zewnątrz.
 • Choroby wektorowe przenoszone przez stawonogi
  Wzrost temperatur i zmiany w opadach sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób wektorowych (chorób zakaźnych i pasożytniczych przenoszonych przez stawonogi: komary, kleszcze, pchły itp.). Są to m.in. malaria, denga czy borelioza, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne, a nawet śmierć.
 • Agrochemikalia
  Zmiany klimatu wpływające w dużym stopniu na rolnictwo – rodzaje upraw, występowanie szkodników i produktywność – prowadzą do wzrostu używania nawozów, a także do znaczącego wzrostu stosowania niebezpiecznych pestycydów. Narażenie na te substancje może powodować zatrucia, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, układu oddechowego i problemy z płodnością.

Równolegle do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony jest 28 kwietnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. ustanowiony przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). W 2003 roku, tego samego dnia, po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy przy współpracy z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych oraz Światową Organizacją Zdrowia. W Polsce święto obchodzi się od 2007 roku. Dzień ten ma na celu upamiętnienie pracowników którzy zginęli , zostali ranni lub stracili zdrowie wykonując obowiązki zawodowe. W tym dniu organizowane są konferencje i różnego rodzaju inicjatywy mające na celu budowanie świadomości społecznej w obszarze praw pracowniczych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia-w-pracy

https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/blog-o-bezpieczenstwie-bhp/28-kwietnia-swiatowy-dzien-bhp

https://codex.org.pl/porady/warto-wiedziec/miedzynarodowy-dzien-pamieci-ofiar-wypadkow-przy-pracy/