Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony 25 kwietnia, został zainicjowany w 1995 r. przez Ligę Niedosłyszących (The League for the Hard of Hearing). W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku. Dzień ten ustanowiony został w celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki hałasu w życiu ludzi oraz uświadomienie szkodliwości tego zjawiska w środowisku przyrodniczym.

Słuch jest jednym z naszych najcenniejszych i niezwykle wrażliwym zmysłem, a jego narząd czyli ucho podatny jest na uszkodzenia. Zmysł ten jest aktywny przez całą dobę nawet podczas snu nasze uszy nieustannie dostarczają niezbędnych informacji, których potrzebujemy, aby doświadczać emocji. Do odbioru hałasu bądź jakiegokolwiek dźwięku niezbędny jest narząd słuchu, jak również prawidłowo działający ośrodek słuchu, który znajduje się w mózgu. Nasze uszy są narządem parzystym, posiadają umiejętność przetwarzania mechanicznego drgania fali na impulsy nerwowe, przekazywane następnie do mózgu. Ucho ludzkie odebrać może dźwięki o częstotliwościach od 20 Hz do 20 kHz (1 kHz = 1000 Hz). Dźwięki te nazywane są dźwiękami słyszalnymi. Niesłyszalne dla człowieka dźwięki o częstotliwościach poniżej 20 Hz nazywane są infradźwiękami, zaś dźwięki o częstotliwościach powyżej 20 kHz to ultradźwięki.

Zagrożenie hałasem rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka. Hałas jest drugim największym problem ekologicznym Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażonych 44% Europejczyków. Szacuje się, że społeczne koszty hałasu wynoszą 0,4% PKB Unii Europejskiej. W środowisku hałas – to wszystkie uciążliwe, nieprzyjemne niepożądane dźwięki w danym czasie i miejscu – powodowany jest głównie przez działalność przemysłową, transport czy aktywność związaną z rekreacją. Hałas przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego, zakłócając jego naturalną wartość jaką jest cisza. Obniżają jakość i przydatność terenów rekreacyjnych, leczniczych, zmieniają zachowania ptaków i innych zwierząt, co skutkuje np. zmianą siedlisk oraz zmniejszaniem liczby składanych jaj. Hałas osłabia nasz organizm, może powodować nie tylko trwałe uszkodzenia słuchu, choroby układu krążenia, ale także wpływa destrukcyjnie na system nerwowy oraz immunologiczny, wywołuje apatię, agresję, bezsenność. Działa niekorzystnie na kształtowanie się i rozwój umysłowy dzieci, które przebywają w pomieszczeniach o jego wysokim natężeniu, mają duże kłopoty z koncentracją, poprawnym mówieniem, czytaniem czy myśleniem. Trzeba zaznaczyć, iż skutki hałasu nie występują od razu. Zazwyczaj ulegają kumulacji i dają efekty dopiero po dłuższym czasie, powodując rozległe problemy zdrowotne i zaburzając ogólne funkcjonowanie organizmu.

Do głównych źródeł hałasu zaliczyć można: środki komunikacji, transportu i produkcji w obiektach i na zewnątrz oraz drogi, lotniska, dworce, zajezdnie, obiekty rozrywkowe, sportowe itd. Jednak w dużej mierze jest on generowany przez samo miasto, a zwielokrotniany przez przyjeżdżających turystów i nadmierną urbanizację. Dopuszczalny poziom hałasu zależny jest od funkcji terenu, określonej w planie zagospodarowania przestrzennego. Największe niebezpieczeństwo stanowi hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Wzrasta szczególnie szybko, zwłaszcza w dużych miastach i na terenach silnie zurbanizowanych. Ograniczenie hałasu w środowisku uzyskuje się za pomocą metod i sposobów technicznych, m.in., przez wyciszenie ich źródeł, zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne (np. pasy zieleni, wały ziemne, wykopy i ekrany akustyczne) oraz rozwiązania architektoniczne (np. rozpraszające dźwięk elewacje, dźwiękoszczelne okna). Bardzo istotny wpływ na jego zwalczanie mają obowiązujące przepisy prawne, dzięki którym istnieje możliwość kształtowania klimatu akustycznego, a tym samym ograniczenie wskazanego zagrożenia na danym terenie.

Źródło:

https://www.krakow.wios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport07/3_halas.pdf

https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem/#more-131

https://www.szpitalostrowmaz.pl/files/565/466fb64f88cd9/halas%20dzien%20wyslano%2022.04..pdf

https://wlaczoszczedzanie.pl/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem

https://powiat.slupsk.pl/strona/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem