Światowy Dzień Zdrowia 2024 ,,Moje zdrowie, moje prawo”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

WHO podkreśla, że na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone. Głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności są choroby i katastrofy, a konflikty na świecie powodują śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne. Spalanie paliw kopalnych wywołuje jednocześnie kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz zabija życie co 5 sekund. Rada WHO ds. Ekonomiki Zdrowia dla Wszystkich ustaliła, że co najmniej 140 krajów uznaje w swoich konstytucjach zdrowie za prawo człowieka. Jednak w praktyce kraje nie uchwalają i nie wdrażają przepisów zapewniających swoim obywatelom prawa dostępu do usług zdrowotnych. Potwierdza to fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi.

Tegoroczny temat „Moje zdrowie, moje prawo” został wybrany tak, aby bronić prawa każdego i wszędzie do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Temat praw człowieka i zdrowia

Program na rzecz Równości Płci, Praw Człowieka i Równości Zdrowotnej

Źródło:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/04/07/default-calendar/world-health-day-2024-my-health-my-right

https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-zdrowia/more-383