Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy O/Kielce serdecznie zapraszają na szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy organizowane w dniu  18 listopada  2022 r. (piątek, godz. 1200).

Tematy:

  1. Zaburzenia depresyjne a zdolność do pracy.
  2. Predyktory wypalenia zawodowego na przykładzie grup zawodowych pielęgniarek i strażaków.

 

Wykładowca:

Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kierownik I Kliniki Neurologicznej

Miejsce szkolenia:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ul. ks. Piotra Ściegiennego 13  – Sala Konferencyjna.

Uczestnik szkolenia (dot. lekarzy) otrzymuje 3 punkty edukacyjne.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie lekarzy i pielęgniarek oraz umożliwienie im udziału
w szkoleniu.

Prosimy o telefoniczne potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniu – na tydzień przed jego terminem. Nr telefonu: 41/34 79 710.