Zadbają o zdrowie mieszkańców świętokrzyskiego – umowa podpisana.

Logotypy EFS

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została podpisana umowa, dzięki której realizowany będzie projekt „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.

Ten projekt, którego celem jest poprawa kondycji zdrowotnej zatrudnionych oraz wydłużenie ich aktywności zawodowej, realizować będą wspólnie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wraz ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Przebadanych zostanie 50 tysięcy pracujących mieszkańców naszego regionu. Na ten cel pozyskano 71 milionów złotych dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

W podpisaniu umowy wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Anna Mikołajczyk oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź.

Projekt opiera się o kilka filarów:

Pierwszy to: edukacja zdrowotna i promocja badań, skierowana do osób pracujących.

Drugi to: badania profilaktyczne w zakresie wykraczającym poza podstawowe badania okresowe pracowników.

Trzeci to: pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne dla wybranej grupy osób, szczególnie obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, schorzenia kardiologiczne lub zakrzepicę.

Czwarty filar to: świadczenia zdrowotne dostosowane do występujących zagrożeń zdrowotnych, zdiagnozowanych w trakcie badań profilaktycznych, w tym konsultacje lekarskie i dalsze, pogłębione badania (konsultacje kardiologiczne oraz EKG, echo serca, holter EKG, holter ciśnieniowy, konsultacje pulmonologiczne dla osób palących obecnie lub w przeszłości, konsultacje lekarza rehabilitacji z pakietem świadczeń rehabilitacyjnych w zależności od wyników konsultacji, konsultacje laryngologiczne).

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 41 347 97 44.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” jest realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na podstawie Umowy nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-00.