Categories: Informacje
      Date: 13-06-2017 
     Title: Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
-

Ogłoszenie - zobacz
Karta zgłoszenia partnera do projektu - zobacz
Załącznik nr 1 - zobacz
Załącznik nr 2 - zobacz
Załącznik nr 3 - zobacz

Informacje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych- zobacz